Αυτοματοποιημένες Λύσεις Αποθήκευσης Kardex

Kardex Shuttle

Kardex Megamat 180 / 350 / 650

Kardex Horizontal Carousel

Kardex Compact Buffer

TowerMat / InterMat

Kardex Megamat 115 / 120 (Lektriever)

Λογισμικό

Τεχνική Υποστήριξη

Τοποθεσία Εγκαταστάσεων

Αθήνα

Θεσσαλονίκη

Arion Athens

18, Krokeon & Polykratous Str.
104 42 Athens (GR)

DRIVE ME

Arion Thessaloniki

289, Monastiriou
546 28 Menemeni Salonica (GR)

DRIVE ME