Αυτοματοποιημένες Λύσεις Αποθήκευσης Kardex

Kardex Shuttle

Kardex Megamat 180 / 350 / 650

Kardex Horizontal Carousel

Kardex Compact Buffer

TowerMat / InterMat

Kardex Megamat 115 / 120 (Lektriever)

Λογισμικό

Τεχνική Υποστήριξη

Γιατί Kardex

Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε οποιοδήποτε είδος φυσικού αντικειμένου εξοικονομώντας χώρο, η Kardex δίνει αξιόπιστη και αποτελεσματική λύση αποθήκευσης και ανάκτησης, που μπορεί να μειώσει τις ανθρωποώρες και το κόστος αποθήκευσης. Όλα τα συστήματα της Kardex κατακόρυφης ανύψωσης, κάθετου καρουζέλ και οριζόντιου καρουζέλ λειτουργούν με βάση την αρχή «αγαθά στο άτομο», μειώνοντας σημαντικά τους χρόνους αναμονής και περπατήματος.

Δείτε περισσότερα

Τοποθεσία Εγκαταστάσεων

Αθήνα

Θεσσαλονίκη

Arion Athens

18, Krokeon & Polykratous Str.
104 42 Athens (GR)

DRIVE ME

Arion Thessaloniki

289, Monastiriou
546 28 Menemeni Salonica (GR)

DRIVE ME